Německo-české vědecké sympozium o materiálové vědě 5.-6. prosince 2024 v Drážďanech / Deutsch-tschechisches wissenschaftliches Symposium zur Materialwissenschaft am 5.-6.12.2024 in Dresden

Cílem je podpořit výměnu výsledků výzkumu v oblasti materiálových věd na mezinárodní úrovni.
Akce je určena doktorandům a studentům píšícím magisterské práce.
Konkrétní zaměření témat není omezeno.
Prezentace jsou možné v různých fázích pracovního procesu: od počátečních úvah až po prezentaci konkrétních výsledků výzkumu.
O výzkumných přístupech a výsledcích se diskutuje v důvěrném prostředí s cílem vzájemně se stimulovat.
V případě zájmu účastníků existuje možnost přispět ke společné publikaci.

Další kroky:
Všichni zájemci o účast musí podat přihlášku do 30.9.24. Použijte prosím následující formulář:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe4BELwD0OuA7afXNmziKW5OS6PvIBwF9exDWlPl_r7ynZAPQ/viewform


Ziel ist es, den Austausch von Forschungsergebnissen in den Materialwissenschaften auf internationaler Ebene zu fördern.
Die Veranstaltung richtet sich an Doktoranden und Studenten, die ihre Masterarbeit schreiben.
Es gibt keine Einschränkung auf bestimmte Schwerpunktthemen.
Präsentationen sind in verschiedenen Stadien des Arbeitsprozesses möglich: von ersten Überlegungen bis zur Präsentation konkreter Forschungsergebnisse.
Forschungsansätze und -ergebnisse werden in einem vertrauensvollen Umfeld diskutiert, um sich gegenseitig zu befruchten.
Bei Interesse der Teilnehmer besteht die Möglichkeit, einen Beitrag in eine gemeinsame Publikation einzubringen.

Nächste Schritte:
Alle interessierten Teilnehmer müssen ihre Bewerbung bis zum 30.9.24 einreichen. Bitte benutzen Sie folgendes Formular:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe4BELwD0OuA7afXNmziKW5OS6PvIBwF9exDWlPl_r7ynZAPQ/viewform