MATun: Svět materiálů – Univerzity spolu / Materialwissen – Unis gemeinsam

Kooperationspartner und Kontaktpersonen / Kooperační partneři a kontaktní osoby

Logo Ujep

Project partner:

Kontaktní údaje

Petr Lauterbach

Kontaktdaten

Ute Bergmann

    Část prioritní osy3: Vzdělávání, celoživotní vzdělávání, kultura a cestovní ruch

    Teil der Prioritätsachse 3: Bildung, lebenslanges Lernen, Kultur und Tourismus

    Projektlaufzeit / Doba realizace projektu: 08.09.2023 – 31.12.2026