Kooperationspartner und Kontaktpersonen / Kooperační partneři a kontaktní osoby

Logo UjepPřírodovědecká fakulta /Naturwissenschaftliche Fakultät

Fakultät Maschinenwesen/Fakulta strojního inženýrství

  • CIMTT Zentrum für Produktionstechnik und Organisation/Centrum pro výrobní technologie a organizaci

Assoziierte Partner/Přidružení partneři

  • Fraunhofer IKTS

UJEP

Ing. Petr Lauterbach
E-mail: matun@ujep.cz

TU Dresden

Dr. Ute Bergmann
E-Mail: CIMTT@mailbox.tu-dresden.de

Část prioritní osy 3: Vzdělávání, celoživotní vzdělávání, kultura
a cestovní ruch

Teil der Prioritätsachse 3: Bildung, lebenslanges Lernen, Kultur und Tourismus

Doba realizace projektu / Projektlaufzeit: 08.09.2023 – 31.12.2026

Označení projektu / Projektnummer: 100686706