Pravoni program /Arbeitsplan

Lehrkonzept / Koncepce výuky

Srovnání stávajících studijních programů
vypracování nabídky přednášek
Uskutečnění 5 přednášek dvakrát během projektu
Dokumentace zkušeností s realizací bilaterálních kurzů

Vergleich der Studienprogramme
Erarbeitung der Vorlesungsangebote
Durchführung der Vorlesungen
Dokumentation der Erfahrungen

gemeinsame Ressourcennutzung / Sdílené využívání zdrojů

Evidence a doku mentace použitelného laboratorního vybavení gemeinsame
Organizace a společné vedení diplomových prací/stáží

Erfassung nutzbarer Laborausstattung
Betreuung von Graduierungsarbeiten

Symposien und Innovationsbörsen / Sympozia a výměny inovací

vědecká sympozií
inovačních burz

wissenschaftliche Symposien
Innovationsbörsen