Okresní hospodářská komora Liberec – District Chamber of Commerce Liberec

Okresní hospodářská komora Liberec – District Chamber of Commerce Liberec
city with zip-code
Liberec
contact name
Jaroslav Kopta
contact mail
kopta@oasanet.cz
contact telephone
+420 485 100 148
aim

Creating innovative platforms

 Details