Czechia

AGC Flat glass, a.s.
department
Servisní středisko
Address
Teplice
České vysoké učení technické v Praze / Czech technical univerzity in Prague
department
Faculty of Transport - Department Děčín
Address
Praha 1
ELPLY, s. r. o.
Address
Chomutov
Jan-Evangelista-Purkyně-Universität Ústí nad Labem – Materials Centre of Ústí n.L.
department
Ústecké materiálové centrum, Přírodovědecká fakulta
Address
Ústí nad Labem
NANOVIA, s. r. o.
Address
Litvínov
RS Consult
Address
33162 Nečtiny
UJEP – J. E. Purkyne University in Usti nad Labem – Department for Research – Center for Technology Transfer
department
Rectorate - Department for Research - Center for Technology Transfer
Address
Usti nad Labem
adress
Pasteurova 1, 400 96 Usti nad Labem
VÚTS, a.s. Liberec
Address
460 01 Liberec XI
adress
Svárovská 619
Vysoká škola báňská / Technical University of Ostrava
department
Institut kombinovaného studia Most/Inst. of distance learning studies in Most
Address
Most
Vysoká škola finanční a správní, a.s. – University of Finance and Administration
department
Studijní středisko Most (sídlo organizace: Estonská 500, 101 00 Praha 10)
Address
Most