Německo-české vědecké sympozium o materiálové vědě 5.-6. prosince 2024 v Drážďanech / Deutsch-tschechisches wissenschaftliches Symposium zur Materialwissenschaft am 5.-6.12.2024 in Dresden

Cílem je podpořit výměnu výsledků výzkumu v oblasti materiálových věd na mezinárodní úrovni.Akce je určena doktorandům a studentům píšícím magisterské práce.Konkrétní zaměření témat není omezeno.Prezentace jsou možné v různých fázích pracovního procesu: od počátečních úvah… Continue Reading Německo-české vědecké sympozium o materiálové vědě 5.-6. prosince 2024 v Drážďanech / Deutsch-tschechisches wissenschaftliches Symposium zur Materialwissenschaft am 5.-6.12.2024 in Dresden

Read more