30.5.2024: MATun – Zahajovací akce / MATun-Auftaktveranstaltung

Dne 30. května 2024 se v prostorách Přírodovědecké fakulty UJEP v Ústí n. L. uskuteční veřejná zahajovací akce projektu. Všichni zájemci budou mít možnost se podrobně seznámit s aktéry a náplní projektu a s dalšími plánovanými akcemi. Těšíme se na Vaši zpětnou vazbu!

Am 30. Mai 2024 findet in den Räumlichkeiten der Naturwissenschaftlichen Fakultät der UJEP in Usti n. L. die öffentliche Auftaktveranstaltung zum Projekt statt. Hier haben alle Interessierten die Gelegenheit, die Projektakteure und die geplanten Maßnahmen im Detail kennenzulernen. Wir freuen uns auf Ihr Feedback!