Erste Teamsitzung / První zasedání týmu

Am 24.1.2024 fand die erste Teamsitzung statt. Im Mittelpunkt stand die Vorbereitung der Projektberatung am 15.2.24 in Usti n. L. und die Erarbeitung eines Vorschlags für den Ablauf der öffentlichen Auftaktveranstaltung von MATun im Mai in Usti n. L.

První zasedání týmu se konalo 24. ledna 2024. Zaměřilo se na přípravu projektové schůzky, která se uskuteční 15.2.2024 v Ústí n. L., a na vypracování návrhu na uspořádání veřejné zahajovací akce projektu MATun v květnu v Ústí n. L.