Projekt MATun “Materialwissen – Unis gemeinsam” bewilligt / Projekt MATun “Svět materiálů – Univerzity spolu” schválen

Monitorovací výbor na svém zasedání v listopadu 2023 schválil realizaci tříletého projektu MATun. Projekt je financován v rámci programu sasko-české spolupráce. Všichni partneři projektu se zabývají materiálovým výzkumem. Přírodovědecká fakulta (UJEP) a Ústav materiálových věd (TU Drážďany) vzdělávají přírodovědce a materiálové inženýry a provádějí výzkum v oblasti materiálových věd. Obě instituce se vzájemně poznaly během týdenní letní školy pro doktorandy v roce 2022. Zde proběhla úvodní výměna informací o prioritách výzkumu a o dostupných kvalitních laboratorních zdrojích obou univerzit.

V projektu jsou společně zpracovávány nabídky vzdělávání, které zvyšují kvalitu vzdělávání studentů a poskytují prostor pro společné výzkumné práce. Cílem projektu je přeshraniční využití synergií v této oblasti. Technické vybavení je na obou stranách velmi dobré, nikoliv však stejné. Tento potenciál investičně velmi náročného laboratorního vybavení bude využíván společně. Předpokládá se zejména začlenění aktuálních výzkumných témat a moderních přístupů a přístrojů do společného vzdělávání. Projekt je zpracován ve 3 stupních: v proj. fázi 1 budou zpracovány společně online přednášky, které budou nabídnuty českým a německým studentům. Následně proběhnou ve 2. proj. fázi studentské práce k oboustranně zajímavým tématům, které budou odborně podpořeny z obou stran. Tyto aktivity studentů mag. a dokt. studia proběhnou částečně i na univerzitě partnera. V této fázi začne program realizace ročních střídajících se dvoudenních vědeckých symposií, která slouží k prezentaci a následné diskusi probíhajících výzkumných prací. Ve 3. proj. fázi budou na základě získaných poznatků a zkušeností zpracovány vzdělávací moduly jak pro další univerzity, tak pro studenty a gymnazisty pro další studium o materiálech.

Der Begleitausschuss bestätigte in seiner Novembersitzung 2023 das dreijährige Projekt MATun für die Umsetzung. Das Akronym steht für „Materialwissen – Unis gemeinsam“. Gefördert wird MATun im Rahmen des sächsisch-tschechischen Kooperationsprogramms. Die Projektpartner sind Akteure der Materialforschung. Die Naturwissenschaftliche Fakultät (UJEP) und das Institut für Werkstoffwissenschaft (TU Dresden) bilden Naturwissenschaftler und Werkstoffingenieure aus und forschen zu materialwissenschaftlichen Themen. Beide Einrichtungen hatten sich während einer einwöchigen Sommerschule für Doktoranden 2022 kennengelernt. Dort fand ein erster Austausch zu Forschungsschwerpunkten und den verfügbaren hochwertigen Laborressourcen statt.

Mit MATun wollen die Partner eine grenzübergreifende Plattform für Ausbildung und Wissenschaftskooperation erarbeiten und nutzen. Im Projekt werden u. a. gemeinsame Qualifizierungsangebote ausgearbeitet. Es ist vorgesehen, insb. aktuelle Forschungsthemen und Hightech-Verfahren und -geräte in die gemeinsamen Vorlesungen und Praktika zu integrieren. Das beiderseits vorhandene Potenzial der sehr kostenintensiven Laborausstattung soll zukünftig gemeinsam genutzt werden, z.B. in Form von gemeinsam betreuten Graduierungsarbeiten. Außerdem werden jährlich gemeinsame wissenschaftliche Symposien zur Vorstellung und Diskussion der laufenden Forschungsarbeiten durchgeführt.
Neben den Studierenden und Wissenschaftlern beider Unis richtet sich das Projekt auch an Gymnasiasten. Diese können bei Laborbesichtigungen und kleinen Praktika Einblick in die Materialforschung bekommen. Speziell für Unternehmen werden Innobörsen angeboten, wo sich Unternehmensvertreter zu aktuellen Forschungsergebnissen aus der Materialwissenschaft informieren.